หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายณรงค์ศักดิ์ บุญราชแขวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสลุด
ศูนย์รวมจิตใจของชาว
โคกสลุด
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
1
2
3
 
 

หมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 ตู้
 

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 5 แห่ง
 
 
ร้านค้า จำนวน 20 แห่ง
 
ร้านอาหาร จำนวน 4 แห่ง