หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายณรงค์ศักดิ์ บุญราชแขวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสลุด
ศูนย์รวมจิตใจของชาว
โคกสลุด
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
1
2
3
 
 


ว่าง
ปลัด อบต.โคกสลุด
 
 


นางสาวนิศากร คงเทศ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสีนวล บุญย่านยาว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมิตา แซวหิว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางคนึงนิจ ขำตั้ง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางยุพิน อ่วมเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


คณาพร จันทร์อ่วม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฉัตรติยา ปั้นจั่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ