หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุสำนักงานได้แก่ผ้าใบเต้นท์ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาถางป่าและกำจัดกิ่งไม้ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความปลอภัยในการสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาถางป่าและกำจัดกิ่งไม้ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความปลอภัยในการสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาถางป่าและกำจัดกิ่งไม้ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]



ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41