หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำน่าน (ฝั่งตะวันออก) เริ่มต้นบริเวณที่ดินนางสาวประสิทธิ พูนแบน ถึงจุดสิ้นสุดเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำน่าน (ฝั่งตะวันออก) เริ่มต้นบริเวณที่ดินนางสาวประสิทธิ พูนแบน ถึงจุดสิ้นสุดเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำน่าน (ฝั่งตะวันออก) เริ่มต้นบริเวณที่ดินนางสาวประสิทธิ พูนแบน ถึงจุดสิ้นสุดเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉงกลาง ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองหนองหม้อแกง หมู่ที่ 8 บ้านยุ้งข้าว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล งานคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14