หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๗/๒จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำตรายา่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการรื้อถอนกระจกอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตรจำนวน ๑ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ โรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 16 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) (นมถุง) (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9