หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายคลองส่งน้ำ C1-69 หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยกลุ่มใหญ่ ถึงหนองหญ้าตบ หมู่ที่ 1 บ้านย่านยาว ตำบลโคก สลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคลองส่งน้ำ C๑-68 หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานทิศเหนือถึงสะพานทิศใต้ หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบุ่งฟักทอง หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน กฉ ๕๕๐๒ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล งานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11